Naslovna - Srebrenik - Naredba gradonačelnika Srebrenika

Naredba gradonačelnika Srebrenika
Nalaže se Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Srebrenik da hitno pokrene proceduru i izvrši nabavku ličnih zaštitnih sredstava (maski, rukavica i sl.

Objavio: Armin Tufekcic | Monday 16. March 2020. u 14:14 sati | Pregleda: 3921

 

1. Nalaže se Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Srebrenik da hitno pokrene proceduru i izvrši nabavku ličnih zaštitnih sredstava (maski, rukavica i sl.), ličnih dezinfekcionih sredstava kao i dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju prostorija organa državne službe Grada Srebrenik.

2. U cilju preduzimanja konkretnih mjera u cilju zaštite građana i uposlenika od korona virusa, nalaže se da svi uposlenici koji rade sa strankama u šalter sali moraju obavezno koristiti zaštitne maske i rukavice. Ova mjera se odnosi i na druge uposlenike čiji opis poslova zahtijeva direktan kontakt sa strankama (poljoprivredni poticaji, prijava odn. odjava obrta i dr. djelatnosti, korisnici BiZ-a, rješavanje po pitanju iz oblasti matičnih poslova, inspekcije i sl.).

3. Nalaže se uposlenicama na održavanju čistoće da dezinfekcionim sredstvima svakodnevno vrše čišćenje hodnika, prostora šalter sale, WC-a kao i drugih zajedničkih dijelova zgrade administracije Grada Srebrenik, odn. da posebno vrše čišćenje svih metalnih dijelova koje dodiruju stranke i uposlenici (brave i kvake na vratima, česme u WC-ima, komandna tabla u liftu i sl.).

4. Nalaže se uposlenicima u šalter sali kao i svim drugim uposlenicima čiji opis poslova zahtijeva direktan kontakt sa strankama da zadužena lična dezinfikaciona sredstva u odg. bocama na raspršivanje redovno tokom dana više puta koriste za čišćenje ruku kao i neposrednog radnog prostora (radni sto, pult, računar, štampač, kasa za novac i sl.)

5. Nalaže se Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Srebrenik da pokrene proceduru javne nabavke i odabira najpovoljnijeg ponuđača, koji bi obavljao poslove dezinfekcije kompletne zgrade administracije Grada Srebrenik minimum jednom u 15 dana a po potrebi i dezinfekcije Plave sale Doma kulture u Srebreniku, pred održavanje sjednica Gradskog vijeća Grada Srebrenik.

6. Nalaže se Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Srebrenik da obavijesti građane Grada Srebrenik da privremeno prestaje rad svih izdvojenih matičnih ureda te da obezbijedi sve potrebne ljudske i materijalne uslove da sve usluge građani mogu dobiti u centralnom matičnom uredu u Srebreniku (tel: 035 369 177). O prestanku ove naredbe građani će biti blagovremeno informisani.

7. S ciljem preduzimanja mjera predostrožnosti zbog korona virusa i zaštite uposlenika, od ponedjeljka 16.03.2020. godine, rad sa strankama u organu uprave Grada Srebrenik je predviđen od 7,30 sati do 13,00 sati, nakon čega će do kraja radnog vremena tj. do 16,00 sati zahtjevi biti prosljeđivani u nadležne službe i rješavani. Portirska služba administracije Grada Srebrenik će u navedenom vremenu organizovati prosljeđivanje stranaka do zaduženih službenika i namještenika, vodeći računa da se ne stvaraju nepotrebne gužve. Strankama se, nakon 13,00 sati, neće dozvoliti fizički ulaz u objekat. O uspostavi redovnog radnog vremena građani će biti blagovremeno informisani.

8. Nalaže se svim uposlenicima i građanima da se pridržavaju savjeta i uputa za sprječavanje širenja korona virusa kako bi sačuvali svoje i zdravlje drugih.

9. Upućujemo apel građanima koji su pod zdravstvenim nadzorom da se pridržavaju svih mjera, te brinu kako o ličnoj tako i o kolektivnoj higijeni.

10. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik: Dr. sci. Nihad Omerović