Naslovna - Srebrenik - Saopštenje za javnost Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik

Saopštenje za javnost Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik
Najvećim dijelom, kao uzrok nastanka takvih vrsta požara su neočišćeni dimnjaci sa nagomilanim koncentracijama čađi.

Objavio: Armin Tufekcic | Wednesday 29. November 2017. u 12:37 sati | Pregleda: 3651

Obzirom da dolazi zimski period, a time počinje i grejna sezona, upozoravamo građane da na bazi statističkih praćenja broja požara na objektima na prostoru općine Srebrenik u pomenutom vremenskom periodu, zabilježen je veći broj požara sa većim materijalnim štetama.

Najvećim dijelom, kao uzrok nastanka takvih vrsta požara su neočišćeni dimnjaci sa nagomilanim koncentracijama čađi.

U principu dimnjaci se čiste na početku i na kraju grejne sezone a po potrebi i u toku sezone u zavisnosti sa stanjem nagomilavanja čađi.

U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, a time i eliminacije nastanka požara u dimnjacima, sugeriramo svim korisnicima, kako individualnim, tako i kolektivnim, da redovno čiste dimnjake čime sprečavaju nastanak i širenje požara sa potencijalnim materijalnim štetama i ljudsim žrtvama.

ZAHVALJUJEMO NA SARADNJI!

 

Stariješina Profesionalne vatrogasne jedinice: Džaferović Rajib.str.ing.ZOP-a spec.