Naslovna - Srebrenik - Dervo Sejdić u posjeti općini Srebrenik

Dervo Sejdić u posjeti općini Srebrenik
Na sastanku s predstavnicima izvršne vlasti naše općine i Centra za socijalni rad Srebrenik razgovarano je o rješavanju materijalno-socijalnih pitanja romske populacije koja živi na ovom općinskom području.

Objavio: Armin Tufekcic | Tuesday 07. November 2017. u 07:33 sati | Pregleda: 3334

Predstavnici OSCE-a, Dervo Sejdić iz Sarajeva, monitor za romska pitanja, i Svjetlana Mujezinović, službenica za ljudska prava iz Terenskog ureda OSCE-a Tuzla, nedavno su posjetili općinu Srebrenik.

Na sastanku s predstavnicima izvršne vlasti naše općine i Centra za socijalni rad Srebrenik razgovarano je o rješavanju materijalno-socijalnih pitanja romske populacije koja živi na ovom općinskom području.

Kako je istakao Dervo Sejdić, u cilju rješavanja stambenih i socijalnih problema pripadnika ove nacionalne manjine, država BiH godišnje iz svog budžeta izdvaja 2,2 miliona maraka, a za koja mogu aplicirati općine u vidu sufinansiranja izgradnje stambenih jedinica. Putem evropskih fondova, naglasio je Sejdić, općine mogu aplicirati i na dodjelu sredstava za inkluziju romske populacije u oblastiu obrazovanja, zapošljavanja i slično, a u tom pogledu, svakako, svu potrebnu podršku općinama koje se odluče za ovakav vid rješavanja ovih problema pružit će i OSCE.

Prema riječima Fikreta Arapovića, predsjednika Udruženja građana „Romi za bolje sutra“ Srebrenik, problemi Roma i na području općine Srebrenik identični su problemima ove populacije i u drugim sredinama. To su, kako je istakao, prosjačenje, izbjegavanje pohađanja škole kod mlađe populacije, a za što krivicu snose njihovi roditelji, život u neuslovnim objektima, kao i problem zapošljavanja. S tim uvezi, naglašava Arapović, ključno pitanje je uvođenje mlađe populacije Roma u redovan obrazovni sistem i suzbijanja pojave prisiljavanja djece na prosjačenje. U rješavanje ovog problema, prema riječima Ljiljane Veselčić, dirketorice Centra za socijalni rad Srebrenik, trebala bi biti uključena šira društvena zajednica, jer problem prisiljavanja djece na prosjačenje i izbjegavanje pohađanja obrazovnog procesa zahtjeva sistemsko rješavanje. Općina Srebrenik, kako je naglasio Nermin Tursić, savjetnik općinskog načelnika, spremna je aktivno se uključiti u rješavanje problema romske nacionalne manajine i dati svu neophodnu podršku u otklanjanju problema sa kojima se susreće romska populacija.

Konkretni koraci, kada je riječ o njihovom stambenom zbrinjavanju, istakao je Tursić, očekuju se u narednoj godini realizacijom projekta izgradnje stambenih jedinica u naseljima Špionica i Tinja, a po programu zatvaranja kolektivnih centara i izgradnje socijalnih stanova.

Izvor: srebrenik.ba